Trăng xưa - chùm thơ

By Hội viên HTNT

 

                     Trăng xưa

 

                     Trăng xưa gác núi lâu rồi

                     Kỷ niệm khắc khoải trong tôi lần về

                     Đường đời mòn gót chân quê

                     Đêm già sương bạc lối về ai hay

                     Đầu kia chất nặng tình say

                     Đầu này treo giỏ trăng gầy nhớ  thương

 

More...