Tình đầu - Tượng đá

By Hội Thơ Nghệ Tĩnh

T Â M  T Ư  C H I Ề U

 

Chiều buông se lạnh vào đông

Còn đâu hơi ấm mà hong hoa tàn

 

Tâm hồn còn chút lửa than

Còn vương theo những tiếng đàn đục trong

 

Mê theo một ánh trăng lồng

Nhìn trong sâu thẳm cánh hồng còn tơ

 

Gió chiều thổi nguội ước mơ

Nguôi niềm khao khát mong chờ nắng hanh

 

Sao  đành đưa tiễn ngày xanh

Thương làn sương bạc dỗ dành thời gian.         

 

More...