Tự tình với biển - Nguyên Hùng

By Hội Thơ Nghệ Tĩnh

Nguyên Hùng là hội viên Hội Thơ Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh.

Đã xuất bản hai tập thơ riêng: CÁNH BUỒM THAO THỨC (NXB Hội Nhà Văn - 2007) SÓNG KHÔNG TỪ BIỂN (NXB Hội Nhà Văn - 2009)

Và 3 tập thơ in chung: TÌM VỀ NIỀM VUI (NXB Văn học -2008 6 bài); TÌM VỀ LỜI RU (NXB Văn Nghệ - 2009 7 bài); TỰ TÌNH VỚI BIỂN (NXB Hội Nhà Văn -2010 6 bài)

Cùng nhiều trang thơ trên Thế Giới Mới Tài Hoa Trẻ và các báo khác.

Trong phạm vi entry này HTNT xin giới thiệu chùm thơ Nguyên Hùng trong tập thơ "Tự tình với biển" (NXB Hội Nhà Văn 2010).

More...