Đừng đẩy em về phía không anh

By Hội Thơ Nghệ Tĩnh

Đừng đẩy em

về phía không anh

 

Đừng đẩy em về phía không anh

Em sợ một vòng tay khác

Cái vòng tay như vòng tay anh thuở trước

Trái tim đàn bà run rẩy cau non!

 

Trái tim đàn bà... Em chẳng dám ví von

Thì cau tám bổ ba như là câu hát

Chút vôi bạc têm với trầu cay chát

Ngỡ đá vàng nên hóa chông chênh!

 

Để thơ em có nỗi buồn thiếu phụ

Có mong manh vụn vỡ chẳng yên lành

Đừng đẩy em về phía không anh

Về phía ấy em không còn là em nữa!

 

More...